50 LAT KTG "WIERCHY"

 

 

 


 

 

Uroczyste, jubileuszowe spotkanie z okazji 50 rocznicy

 powstania Klubu Turystyki Górskiej "WIERCHY”

 

                       

 

             Jubileuszowe spotkanie, zorganizowane dla uczczenia 50-lecia istnienia Klubu Turystyki Górskiej „Wierchy”,  odbyło się 7 października 2017 r. w nadmorskiej miejscowości Rewa, w pomieszczeniach restauracji „REWA”.

            Zaproszonych gości, a także przybyłych licznie członków i sympatyków Klubu przywitała prezes  KTG ”Wierchy” Helena Szczepaniak.

Spotkanie rozpoczęło się koncertem w wykonaniu Zespołu Wokalnego Marynarki Wojennej, na który złożyły się szanty i piosenki o tematyce morskiej.

Część  oficjalną , której doniosłość podkreśliło wprowadzenie Sztandaru Oddziału PTTK MW, rozpoczęto minutą ciszy dla  uczczenia pamięci członków Klubu, którzy w minionym półwieczu  odeszli na wieczną wachtę.

Narratorem tej części uroczystości był kol. Stefan Czarnecki, który poprosił do Prezydium:

1.      Członka Honorowego PTTK, członka KTG „Wierchy”  Leonarda BUDNIAKA

2.      Członka Honorowego PTTK, członka KTG „Wierchy”  Henryka WACEWICZA     

3.      Zastępcę  Dowódcy 3. Flotylli  Okrętów kmdr dr Kazimierza   PULKOWSKIEGO  

4.      Zastępcę  Wójta Gminy Kosakowo Marcina  MAJKA

5.      Prezesa Oddziału PTTK MW Małgorzatę  GWIZDEK

6.      Kierownika Klubu Riwiera   kmdra por. Klaudiusza NOWACZYKA

7.       Członka Zarządu Oddziału PTTK MW, pracownika Klubu  MW  kmdra ppor. Marka  GAŁĘZOWSKIEGO

8.       Przewodnika Tatrzańskiego, długoletniego przyjaciela i honorowego członka KTG „Wierchy”,   Stefana TOKARSKIEGO 

9.      Członka Zarządu  Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Dębogórze – Kosakowo Zdzisławę  BLADOWSKĄ

10.  Prezes KTG „Wierchy” Helenę SZCZEPANIAK

11.  Zastępcę Prezesa KTG „Wierchy”  Halinę  DARGACZ

12.  Zastępcę Prezesa KTG „Wierchy” Zbigniewa WOJCIECHOWSKIEGO 

Prof. Jerzy Przybylski,  przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Pomorskiego  Porozumienia Oddziałów  PTTK  im. kmdra dra Mariana Czyżewskiego, przedstawił genezę i zasadnicze kierunki działania KTG „Wierchy” w minionym pięćdziesięcioleciu, w tym także, w skróconej formie, omówił wyniki pracy  Zarządów  i członków Klubu  na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa   w regionie  i  własnym środowisku. 

W kolejności wystąpiła prezes Klubu, Helena Szczepaniak, która podsumowała dotychczasowy dorobek członków KTG i ich osiągnięcia w promowaniu turystyki i krajoznawstwa oraz czynnego spędzania wolnego czasu.  Jednocześnie  przedstawiła program działania klubu na dalsze lata. Nawiązując do jubileuszowego spotkania podkreśliła,  

 „…. jego celem jest nie tylko ukazanie osiągnięć w ostatnim półwieczu, ale także wywołanie wspomnień, refleksji i zadumy nad mijającym czasem,  a ponadto  formą podziękowania tym, którzy odeszli i tym, którzy nadal tworzą klimat „Wierchowej Braci”. Jesteśmy turystami, ale przede wszystkim tworzymy wspaniałą rodzinę na dobre i na złe, wspieramy się i pomagamy sobie, nie tylko  na szlakach wędrówek  ale i w życiu prywatnym. W każdej sytuacji możemy na siebie liczyć. Jesteśmy dumni, ze udało nam utrzymać tę silną więź przez tyle lat. W dalszej pracy postaramy się nie zaprzepaścić osiągnięć i dorobku tych, którzy byli przed nami….” Na zakończenie podziękowała sympatykom klubu za okazywane poparcie i wieloletnią wierność klubowi.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez Zarząd Główny PTTK, władze lokalne i  Zarząd Odział PTTK MW aktywnym i zaangażowanym  członkom w rozwój  turystyki i krajoznawstwa.

 Koledzy:  Leonard  BUDNIAK oraz Jerzy PRZYBYLSKI   otrzymali z rąk  Marcina Majka, zastępcy wójta Gminy Kosakowo  - Listy Gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wiceprezes KTG „Wierchy”  Zbigniew WOJCIECHOWSKI,  otrzymał z rąk Członka Honorowego PTTK  Henryka Wacewicza   Odznakę  „50 lat w PTTK”, przyznaną przez Zarząd Oddziału PTTK MW za wierność Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu.

Członek Honorowy PTTK  Leonard Budniak  wraz z wiceprezesem Klubu Haliną Dargacz wręczyli,  przyznane przez Zarząd Główny PTTK:


 -   8  złotych Honorowych Odznak  PTTK, które otrzymali:

                          1. Maria Anna BEŁKOWSKA - KRASICKA

                          2. Krystyna PRZYBYLSKA

                          3. Lech PURSKI

                          4. Stefan CZARNECKI   

                          5. Henryka JÓZEFIAK

                          6. Jerzy  JÓZEFIAK                             

                          7. Agnieszka  POTRYKUS                                            

                          8. Gertruda TRELLA

 

 - jedną  srebrną   Honorową Odznakę PTTK - Stanisławowi BRZOSTOWSKIEMU

 (drugą przyznano nieobecnemu Tadeuszowi WIŚNIEWSKIEMU)

 

-  jeden  Dyplom ZG PTTK  -  Władysławie  WYSOCZYŃSKIEJ

  (drugi przyznano nieobecnej Wiesławie PIÓRKOWSKIEJ)

             

Prezes Zarządu Oddziału PTTK MW Małgorzata Gwizdek wręczyła  10 członkom  Klubu  Dyplomy im. kmdr St. Dzierżaka. Otrzymały je:

        

         1.   Adolfina FILIPEK

2    Zofia JAŚNIEWSKA

3        Władysław JÓŹWIAK

4        Halina KOŁODZIEJ

5        Kazimiera – Mieczysława KRZYKOWSKA

6        Ewa PURSKA

7        Maria SZRAMOWSKA

8        Regina  SZYSZKA

9        Izabela WOJCIECHOWSKA

10    Aldona WOJTASIK

 ( Kolejne dwa dyplomy przyznano nieobecnym na uroczystości:  Urszuli  BENDELEWSKIEJ   i Teresie    ZAŁODZE)

 

Wszystkim wręczającym towarzyszyła Prezes KTG  „Wierchy”.

W końcowej części oficjalnej głos zabierali zaproszeni goście, składając na ręce prezes  Heleny Szczepaniak  gratulacje i słowa pochwały dla Zarządu i członków Klubu  za dobrą  pracę na rzecz turystyki  w szeregach własnych  i  środowiska. Były też dyplomy,  kwiaty i  pamiątkowe upominki.

 Po wyprowadzeniu  Sztandaru Oddziału PTTK MW kol. Wojciech Augulewicz omówił krótko przygotowaną wspólnie z kol. Marylą Grzączkowską wystawę fotograficzną, prezentującą życie klubu na przestrzeni minionego 50-lecia. Wystawę otworzyła uroczyście prezes Helena Szczepaniak ,zapraszając wszystkich na lampkę szampana i  do   obejrzenia przedstawionych fotografii. Zachęcała  także do zapoznania się z wydawnictwami opracowanymi przez członków KTG oraz albumami zdjęć z wycieczek, z których jeden wystawił Zygmunt Miszewski,  a pozostałe Maryla Grzączkowska.  Poleciła też uwadze  film z różnych imprez, sporządzony przez Henryka Suligowskiego, wyświetlany  w czasie biesiady na dużym ekranie telewizyjnym.

Część biesiadna uroczystości rozpoczęła się obfitym obiadem  serwowanym przez właścicieli lokalu, Bożenę i Jerzego Olszewskich, którzy zadbali o wspaniały wystrój lokalu i dekorację stołów.   Każdy uczestnik, przy  swoim nakryciu zastał  pisemne podziękowanie  od Zarządu Klubu za  aktywny udział w życiu turystycznym a także  jubileuszowe wydawnictwo  „50 lat Klubu Turystyki Górskiej „Wierchy” opracowane  przez wiceprezesa KTG „Wierchy” Zbigniewa Wojciechowskiego.

Zabawa, przy dźwiękach muzyki serwowanej  przez zespół znany z programu „Droga do Gwiazd”  a także  przy  piosenkach i zbiorowych tańcach  wykonywanych przez biesiadników, w czym wydatny udział  mieli  -   pełniąca funkcję wodzireja  - klubowa „Matka”, Halina Dargacz wraz z towarzyszącym  jej „ Ojcem”, Leonardem  Budniakiem -  trwała do późnych godzin wieczornych.

Urozmaiceniem tej części programu było przybycie „Maszek”, czyli kaszubskich przebierańców, którzy przynieśli w koszu prezenty dla Matki i  Ojca a pozostałym  biesiadnikom  składali  „wierszykowe” pozdrowienia . Życzenia otrzymali też  październikowi jubilaci i solenizanci.

 Korzystając z okazji  prezes  i Helena Szczepaniak  podziękowała wszystkim, którzy włączyli się wydatnie w przygotowania, organizację  i realizację  jubileuszowych obchodów  klubu. Dzięki ich wielotygodniowym  wysiłkom – zarówno umysłowym jak i fizycznym -  spotkanie z okazji 50-lecia, jego oprawa i przebieg utrzymane zostały na poziomie, który -  ma nadzieję  - zadowolił uczestników.

 Tradycyjnie zabawę zakończono wspólnym kręgiem i odśpiewaniem  turystycznej piosenki, znanej także z harcerstwa „Idzie noc, słońce już, zeszło z chmur, zeszło z pól,  zeszło z gór. W cichym śnie, spocznij już. Bóg jest tuż”,

  Ta jubileuszowa impreza, będąca radosnym spotkaniem  prawie  stuosobowej grupy członków i sympatyków -  liczącego 50 lat  Klubu Turystyki Górskiej „Wierchy”, pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.

 

                                                        Opracowanie:     Sekretarz  KTG „Wierchy”

                                                                                                            Jadwiga Augulewicz

 

 

 


 

 

       50 lat Klubu Turystyki Górskiej „WIERCHY”

 

Klub Turystyki Górskiej „Wierchy” Oddziału PTTK Marynarki Wojennej zainicjował swą działalność jesienią 1967 roku. W lutym 1968 roku przyjął nazwę: Klub Turystyki Górskiej i Narciarskiej „Wierchy". Wśród pierwszych członków - założycieli było 18 żołnierzy zawodowych, ich rodziny oraz pracownicy cywilni Marynarki Wojennej - zapaleńcy górskich wędrówek i zjazdów narciarskich. Organizatorami klubu byli komandorzy: Franciszek Czerski (pierwszy prezes) i Zdzisław Radomski (sekretarz). Swoją turystyczno - krajoznawczą działalność klub zainaugurował w marcu 1968 roku obozem narciarskim na Szrenicy, w którym, pod kierownictwem Franciszka Czerskiego, uczestniczyło 12 członków. W 1972 roku prezes Oddziału PTTK MW kmdr porucznik Stanisław Dzierżak „tchnął nowego ducha” w klubowe życie „wierchowców”. Prezesem Klubu, teraz już tylko - Turystyki Górskiej, bez „Narciarskiej”, został komandor Zdzisław Radomski, a sekretarzem Jan Nowicki. Członkami byli wówczas, m.in., tacy oficerowie, jak: Franciszek Czerski, Stanisław Dzierżak, Władysław Maj, Tadeusz Rutkowski, Włodzimierz Burak, Stanisław Rogalski oraz pracownicy cywilni z jednostek Marynarki Wojennej m.in. Andrzej Tokarski.

W styczniu 1974 roku prezesem wybrano kmdra porucznika Władysława Maja, który pełnił tę funkcję przez 9 lat, do stycznia 1983 roku. W kolejnych zarządach pracowali pełni inicjatywy: Zdzisław Radomski, Włodzimierz Burak, Wilhelm Weber, Henryk Wacewicz, Maria Rutkowska i Kazimierz Budzianowski.  Pod koniec 1974 roku nie było w polskich Tatrach szczytu lub przełęczy oraz oznakowanych szlaków turystycznych, na których nie byli członkowie klubu. Od 1975 roku zintensyfikowano działalność turystyczną na terenie województwa gdańskiego, organizując I Rajd „Po górach bez gór”, którego celem było dotarcie do miejscowości, w których nazwie występowało słowo „góra" lub „wzgórze”. W roku 1977 zainicjowano organizację wycieczek zagranicznych.

W następnych okresach zarządy, kierowane w latach 1983 -1988 przez kmdra Henryka Wacewicza, a następnie Czesława Martynę (1988 -1989), Halinę Dargacz (1989 -1992), a od stycznia 1992 roku przez kmdra Andrzeja Probuckiego, aranżowały wyprawy, rajdy, zloty i inne imprezy turystyczne na terenie Ziemi Gdańskiej, w Tatrach, Sudetach i Bieszczadach oraz za granicą. Inicjatorami tych imprez, „ich duszą i motorem” byli przede wszystkim: Zdzisław Radomski, Tadeusz Rutkowski, Władysław Maj, Henryk Wacewicz, Włodzimierz Burak, Zdzisław Budzianowski, Jerzy Palusiak. Halina Dargacz, Wilhelm Weber, Stanisław Kazała, Romuald Tyszkiewicz i Andrzej Probucki. Członkowie klubu w każdym roku uczestniczyli w Ogólnopolskim Rajdzie Świętokrzyskim, w Centralnym Zlocie Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego, w kuligach w Krzesznej, w wycieczkach do Piaśnicy i innych miejsc pamięci narodowej, w wędrówkach po Wzgórzach Szymbarskich i w niedzielnych wycieczkach po Ziemi Gdańskiej.

W latach 1982 - 1993 roku kol. Henryk Wacewicz i Zdzisław Radomski organizowali i kierowali turystycznymi obozami wędrownymi w Tatrach. Od 1984 roku  urządzane były karnawałowe bale przebierańców lub bale andrzejkowe. Spośród wycieczek najbardziej prestiżową imprezą o charakterze turystycznym i krajoznawczym była wyprawa lotnicza, kolejowa, autobusowa i piesza „Himalaje 87” roku, zorganizowana w dniach 14 października - 27 listopada 1987 roku przez Henryka Wacewicza. Wzięło w niej udział 15 członków klubu. Jej głównym celem, oprócz zwiedzania najcenniejszych zabytków wybranych miast w Indiach i Nepalu oraz poznania życia codziennego ich mieszkańców - było dotarcie do Himalajów, najwyższych gór świata. We wrześniu 1987 roku kmdr por. Władysław Maj, kwalifikowany przewodnik tatrzański, przebywał wraz z Kołem Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w górach Ałtaju Gobijskiego w Mongolii, gdzie uczestniczył w zdobyciu 3 szczytów o wysokościach 2864, 2809 i 2511 m.n.p.m.  

W 1985 roku reprezentanci klubu: Halina Dargacz, Marian Wojewoda, Andrzej Niemiec, Witold Gunia i Cezary Kubelka otrzymali dyplom uznania w IV Centralnym Turnieju Wojskowych Oddziałów PTTK a Zdzisław Radomski odznakę za turystyczną wytrwałość .

Od 1992 roku Klub, kierowany do  grudnia 2000 roku przez prezesa kmdra Andrzeja Probuckiego a następnie przez dwie kadencje przez Henryka Wacewicza, zintensyfikował  działalność turystyczną i krajoznawczą. Wydatnie pomagała im Halina Dargacz, pełniąca przez cały ten okres funkcję wiceprezesa.

 W latach 1994-2000 nastąpiły znaczne zmiany w składzie osobowym klubu. Ze względu na wiek i zmianę miejsc zamieszkania wyłączyło się z czynnego udziału wielu zapalonych turystów górskich. W ich miejsce przybyli nowi,  którzy z równym jak oni zapałem włączyli się do organizacji  turystycznych marszów, wspinaczek, podróży i towarzyskich spotkań. Obecną aktywność organizacyjną i turystyczną klub zawdzięcza takim długoletnim jego członkom, jak: Henryk Wacewicz, (od 2013 roku Członek Honorowy PTTK), Halina Dargacz, Jerzy Palusiak, Henryka Budniak, Barbara Oses, Gizela Trela – Lewandowska, Elżbieta i Jan Cichoccy, Danuta i Zbigniew Wysok, Ewa Giedziun, Jerzy Cuper, Henryk Nagrodzki, Mirosława Wacewicz, Zygmunt Miszewski i Jan Dzieciuch.

. W kolejnych latach do grona aktywnych członków klubu dołączyli : Helena Szczepaniak, Jadwiga i Wojciech Augulewiczowie, Krystyna i Jerzy Przybylscy, Andrzej Śmiałek, Eleonora Delewska-Bajraszewska, Maryla Grzączkowska, Anna Bełkowska – Krasicka , Bogumił Filipek a w ostatnim czasie Danuta Wojak,  Aleksandra Kaszuba i Zbigniew Wojciechowski.   Ich działanie dopinguje i wspiera osobistym zaangażowaniem Członek Honorowy PTTK, długoletni prezes Oddziału PTTK Marynarki Wojennej,   członek Kapituły  Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK,  kmdr rez. Leonard Budniak. 

Do powtarzających się w każdym roku  klubowych imprez należą  wędrówki „Po górach bez gór",  tzn. po nizinach, ze względu na wiek i obniżającą się kondycję członków klubu. Miano „po górach” pozostawiono jako „pamiątkę”  po górskich wyczynach, uzasadniających nazwę: Klub Turystyki Górskiej ( aktualnie średni wiek członków klubu wynosi 66 lat, 24 osoby przekroczyły 80 rok życia, a 39  członków   - 70 rok życia). Obecnie organizowane są częściej   wędrówki piesze po Trójmieście i Ziemi Kaszubskiej,  niestety liczba uczestników oscyluje zmiennie w granicach 20 – 40 osób. Raczej preferowane są   wyjazdy autokarowe do parków krajobrazowych, skansenów,  zabytkowych miastach, ciekawych muzeów i   rzadko spotykanych „dziwów natury oraz spotkania integracyjne.

Utrzymywane są tradycyjne przedsięwzięcia, jak: corocznie   konkursy fotografii oraz albumów zdjęć uwieczniających spacery i wycieczki piesze i autokarowe - z nagrodami dla zwycięzców,  imprezy mikołajkowe, powitania i pożegnania pór roku,  sobótki, kuligi, ogniska z biesiadami turystycznymi i inne formy spędzania wspólnego czasu. Spora grupa  bierze udział w centralnych zlotach turystycznych,  będących  dla tych, którym jeszcze kondycja pozwala, okazją do zdobywania punktów na odznaki GOT.  W listopadzie  organizowane są  wieczornice zaduszkowe i spotkania przy grobach zmarłych kolegów „Z tradycyjną świeczką u naszych wędrowców". Klub posiada swój „hejnał”, śpiewany na wycieczkach rano, przed rozpoczęciem podróży, oraz hymn śpiewany na wszystkich klubowych spotkaniach, rajdach i wycieczkach.

W październiku 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Klubu. Dokonano wyboru nowego Zarządu, którego kierowanie powierzono Helenie Szczepaniak, pełniącej w poprzedniej kadencji funkcję wiceprezesa. Wiceprezesem wybrano Halinę Dargacz, która kierowała Zarządem KTG przez poprzednie trzy kadencje  (od roku 2005). Członkowie Zarządu starają się ożywić i urozmaicić formy pracy klubu. Atrakcyjne, interesujące przedsięwzięcia przyciągają ludzi, czego dowodem jest stale powiększająca się liczba chętnych do wstąpienia w szeregi „wierchowców”. Na dzień 1 stycznia 2017 roku  klub  „Wierchy” liczył 107 członków ( w tym 20 małżeństw).

         W ciągu ostatnich 15 lat (2002 – 2017) członkowie klubu aktywnie uczestniczyli w 20 wycieczkach zagranicznych, (zwiedzając 42 kraje Europy, Azji i  Afryki) oraz w  ponad 300 krajowych przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych, inicjowanych przez Zarząd KTG. Brali też czynny udział w centralnych rajdach górskich w Sudetach i Bieszczadach, rodzinnych rajdach Wojska Polskiego w Tatrach i Pieninach (Zakopane, Krościenko, Rabka) i  corocznych Zlotach Aktywu Turystycznego WP organizowanych na terenie całej Polski . Na Zlocie Aktywu w Cetniewie  (13 -19.2010 r.) klub zorganizował Karczmę Piwną, którą poprowadziła prezes Halina Dargacz, a 36 członków klubu, w strojach marynarzy i piratów, potrafiło rozbawić wszystkich uczestników. Działania te zyskały uznanie władz wyższych. Na Zlocie w Białymstoku (8 - 12.09.2008 r.) przyznano klubowi po raz drugi tytuł „Najlepszego Klubu Turystycznego w Wojsku Polskim” (pierwszy puchar i miano „najlepszego” klub otrzymał w sierpniu 2004 r. na Zlocie w Niesulicach).  W 2006 r. ówczesny prezes KTG, Henryk Wacewicz otrzymał miano „Najlepszego Turysty w WP” a w roku 2013  tytuł Członka Honorowego PTTK)  W marcu i kwietniu 2007 r. pilotował on wycieczkę dookoła świata, wprowadzając tym „Wierchy” do „Klubu Sześciu Kontynentów”..

Za aktywną działalność turystyczną wielu członków otrzymało złote i srebrne honorowe odznaki PTTK a cały klub wyróżniono Srebrną  i Złotą Honorową Odznakę PTTK. Zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zaowocowało nabyciem uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Regionu przez kilku członków klubu, co umożliwia im samodzielne prowadzenie wycieczek klubowych. Kolejni  kandydaci przygotowują się do zdobycia tego uprawnienia.

         Zasługi członków klubu zostały docenione przez Oddział PTTK MW, przyznający od 8 lat Honorowe Tytuły „Bałtycki Ster Turystyki” najbardziej aktywnym członkom z podległych mu klubów i kół  PTTK  - w kilku kategoriach działalności. Do chwili obecnej z Klubu KTG „Wierchy” tytuły te otrzymało 13 osób: Za całokształt działalności turystycznej : Członek Honorowy PTTK, Leonard Budniak, Członek Honorowy PTTK Henryk Wacewicz a także  Przewodniczący Regionalnej Komisji Programowej Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku, Instruktor Krajoznawstwa Regionu Jerzy Przybylski oraz Skarbnik Zarządu KTG (od 20 lat) Henryka Budniak. W kategorii Osobowość Roku -   Halina Dargacz , wieloletni prezes i wiceprezes Klubu, Instruktor Krajoznawstwa Regionu; w kategorii Turysta Roku – Helena Szczepaniak, obecny  prezes KTG „Wierchy”, Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Eleonora Delewska –przewodnik wycieczek, nestorka klubowych turystów;  w kategorii  Krajoznawca Roku – Gizela Trella Lewandowska, długoletni członek Zarządu KTG, Instruktor Krajoznawstwa Regionu; w kategorii Pióro Roku,  - pisarz i poeta, działacz   regionalny Zygmunt Miszewski oraz  Jadwiga Augulewicz , wieloletni sekretarz Klubu, Instruktor Krajoznawstwa Regionu; w kategorii Turystyczny Fotoreportaż  Roku -  dwukrotnie Wojciech Augulewicz, klubowy fotograf-amator, uwieczniający w fotografiach  turystyczne życie klubowej braci; w kategorii Zdobywca Gór  - Ewa Giedziun , jedna z młodszych  wierchowych zapaleńcowi chodzenia po górach, której kondycja , w przeciwieństwie do większości członków klubu, umożliwia zdobywanie szczytów zgodnie z nazwą klubu. I wreszcie kategoria „Wyróżnienie 2012 Roku” – dla osób, które  z różnych przyczyn losowo-zdrowotnych nie mogą już brać czynnego udziału w imprezach turystycznych- Maria Anna  Bełkowska – Krasicka

         W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia klubu, na wieczną marynarską i turystyczną wachtę odeszło wielu, m. in. ci, którzy zginęli na turystycznych szlakach: Kazimierz Budzianowski (zasypany lawiną w marcu 1987 roku pod Czerwonym Żlebem w Tatrach) i Edward Wilczek (spadł do przepaści w Tatrach 25 czerwca 1991 roku). W sierpniu 1987 roku, w czasie wycieczki, na przejściu granicznym w Terespolu zmarł na zawał serca jej organizator, długoletni działacz klubu Roman Stefaniszyn. Odeszli również:  Marek Smułka (1985), Władysław Maj (sierpień 1989), długoletni, były prezes klubu,  Franciszek Czerski (wrzesień 1989), Zdzisław Radomski (październik 1989), Kazimierz Jasiński (1999) oraz  wielce zasłużony dla klubu Jerzy Palusiak (2001 r.) i Tadeusz Pyzik (2006 r.) W 2007 roku klub pożegnał Wiesławę Heppner,  w 2010 r. Jolantę Śmiałek,  w 2011r. Halinę Tomiczek , Tadeusza Rutkowskiego i Andrzeja Kubiszewskiego. Nie ma już wśród nas Felicji Jurczak (2012), Aleksego Andryjaszewa (2013), Henryka Gawinka i Jerzego Grzączkowskiego (2014),  Heleny Machały, Jerzego Cupera, Kazimierza Domagały (2015) oraz zmarłych w 2016 roku Elżbiety Jóźwiak i Romualda Lewandowskiego. Nie ma już ich wśród żywych, ale dopóki trwa nas o nich pamięć, będą z nami na turystycznych szlakach.

 

W październiku bieżącego roku przypada 50 rocznica powstania KTG „Wierchy”. Obchody tego doniosłego jubileuszu rozpoczęto w grudniu 2016 roku na imprezie „Mikołajkowej”, wręczeniem części naszych turystów dyplomów i brązowych Odznak Honorowe PTTK, nadanych przez Zarząd Główny PTTK. Impreza odbywała się w restauracji „Olimpijska 5” w Gdyni, której właścicielka, pani Alicji Szewczyk, została także odznaczona przez ZG PTTK medalem  i dyplomem  „Za pomoc i współpracę z PTTK”.  Wyróżnienia wręczyli obaj Członkowie Honorowi PTTK: Leonard Budniak i Henryk Wacewicz.

 Zarząd zgotował zebranym miłą niespodziankę, fundując ogromny tort w podzięce za zaufanie i udzielaną pomoc . Napis na torcie : „50 lat KTG Wierchy” wskazywał, że jubileuszowe obchody zostały zainaugurowane.

         W chwili obecnej Komitety Obchodów – Honorowy i Roboczy  przystąpiły do  prac związanych z  opracowaniem  i realizacją planów i programów  dot. uczczenia tej rocznicy.

 

                                                                Jadwiga Augulewicz,