DZIAŁALNOŚC KLUBU 2008 - 2012r

   

                                                        Gdynia dnia 10 października2012 r.


                 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU TURYSTYKI GÓRSKIEJ „WIERCHY”

                             w latach 2008 – 2012


Materiały uzupełniające do „40-letniej historii KTG (lata 1968 – 2008)” opracowanej przez prof. Jerzego Przybylskiego

W minionym pięcioleciu Klub Turystyki Górskiej „Wierchy” kontynuował turystyczną działalność, prowadzoną przez zarządy poprzednich kadencji. Liczebność utrzymywała się w granicach 99 – 108 osób, tak że możemy uważać się za jedną z większych organizacji Oddziału PTTK MW.

 Do powtarzających się w każdym roku klubowych imprez należą: wędrówki „Po górach bez gór", rajdy piesze i rowerowe po Ziemi Kaszubskiej, konkursy fotografii oraz albumów zdjęć ze spacerów i wycieczek turystycznych, bale „przebierańców", imprezy mikołajkowe, powitania i pożegnania pór roku, karczmy piwne, sobótki, kuligi, ogniska, udział w centralnych zlotach górskich, będących okazją do zdobywania punktów na odznaki GOT, listopadowe spotkania przy grobach zmarłych kolegów „Z tradycyjną świeczką u naszych wędrowców".

Wędrujące grupy wyróżniają się jednolitym strojem, opatrzonym godłem klubu, który ma swój „hejnał” oraz hymn śpiewany na wszystkich klubowych spotkaniach, rajdach i wycieczkach. Mamy własną stronę internetową, prowadzoną przez Zbigniewa Wysoka, gdzie zamieszczane są aktualne informacje i fotografie z wycieczek. Jadwiga i Wojciech Augulewiczowie regularnie przekazują też, ilustrowane zdjęciami, sprawozdania z naszych imprez na stronę internetową Oddziału PTTK Marynarki Wojennej.

Obecną aktywność organizacyjną i turystyczną klub zawdzięcza takim długoletnim jego członkom, jak: Henryk Wacewicz, Halina Dargacz, Henryka Budniak, Włodzimierz Burak, Barbara Oses, Ewa Giedziun, Gizela Trela – Lewandowska, Elżbieta i Jan Cichoccy, Danuta i Zbigniew Wysok, Jerzy Cuper,  Mirosława Wacewicz, Zygmunt Miszewski, Jan Dzieciuch i Lech Piórkowski.. W ostatnim dziesięcioleciu w życie klubu włączyli się z energią: Helena Szczepaniak, Jadwiga i Wojciech Augulewiczowie, Krystyna i Jerzy Przybylscy, Andrzej Śmiałek, Eleonora Delewska-Bajraszewska, Maryla Grzączkowska, Anna Bełkowska – Krasicka, Bogumił Filipek, Aleksandra Kaszuba i Elżbieta Łynka.  Ich działanie dopinguje i wspiera osobistym zaangażowaniem Członek Honorowy PTTK, członek Kapituły Zarządu Głównego PTTK, długoletni prezes Oddziału PTTK Marynarki Wojennej, kmdr w st. spocz.. Leonard Budniak.

Należy tu udzielić pochwały naszym nowym, młodym członkom, o krótkim stażu przynależności, którzy chętnie włączają się do prac powierzanych im przez Zarząd, co w perspektywie rokuje, że w przyszłości oni obejmą ster rządów w Klubie.

      25 października 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Klubu, na którym dokonano wyboru 7 osób do nowych władz. Kierowanie Klubem powierzono Halinie DARGACZ, pełniącej w poprzedniej kadencji funkcję wiceprezesa.  Jej zastępcami zostali: Henryk WACEWICZ (pełniący przez dwie ostatnie kadencje funkcję prezesa) oraz Andrzej ŚMIAŁEK.  Pozostałe funkcje objęli:

skarbnika - po raz kolejny Henryka BUDNIAK, członków - Helena SZCZEPANIAKi ponownie Gizela TRELLA - LEWANDOWSKA oraz sekretarza - Jadwiga AUGULEWICZ. Członkowie Zarządu starają się ożywić i urozmaicić formy pracy klubu. Atrakcyjne, interesujące przedsięwzięcia przyciągają ludzi, czego dowodem stale powiększająca się liczba chętnych do wstąpienia w szeregi „wierchowców”. Na dzień dzisiejszy do KTG „Wierchy” należy 107 członków, w tym 27 małżeństw. Stawiając na jakość, nie na ilość, wprowadziliśmy przedłużony okres kandydacki, by przyjmować w nasze szeregi rzeczywiście pasjonatów turystyki, którzy nie będą traktować klubu jako jedynie biura podróży.

         W planach pracy, opracowywanych każdego roku, skupiano główną uwagę na realizacji zamierzeń dot. wycieczek pieszych, autokarowych i rowerowych, na których poznawano uroki przyrody oraz zabytki regionu, kraju i zagranicy.  Frekwencja w tych imprezach była różna - od 15 do 50 osób. Dużą popularnością cieszyły się też imprezy okolicznościowe, takie jak: bale przebierańców (tematycznie związane z trasą naszych wypraw), kuligi, wielkanocne rajdy na powitanie wiosny, tradycyjne „sobótki” i „Mikołajki”, wspólne wyjścia do teatru, na koncerty itp. Udział członków i sympatyków klubu w tych przedsięwzięciach sięgał niekiedy 90 osób. I tak:


W roku 2008 ­­­­– zaplanowano i zrealizowano 20 imprez krajowych, w tym m. in.:

- „Sobótki” w Jeleńskiej Hucie - 49 osób;

- jubileusz 40-lecia Klubu w Rozewiu pod hasłem „Wierchy na Nordzie - 87 osób;

­– „Mikołajki” w restauracji „Pomorzanka” w Władysławowie – 80 osób.


W roku 2009 – spośród 22 najatrakcyjniejszych imprez krajowych, wymienić można:

– rejs po Kanale Ostródzko-Elbląskim - 48 osób;

– wycieczkę do Zamku Krzyżackiego w  Malborku,  na inscenizację pokazu zatytułowanego: „Zdobycie Malborka”– 49 osób;

– wycieczkę autokarową po Kociewiu (Tczew, Pelplin, Gniew) – 46 osób;

­– „Mikołajki” w Domu Marynarza na Oksywiu – 80 osób.


W roku 2010 ­– mieliśmy 21 imprez krajowych, w tym:

– dwudniowy kulig w Garczynie ­– 46 osób;

– wycieczkę po Kaszubach (Zdrada, Piaśnica, Gniewino) ­– 46 osób;

– pięciodniową wycieczkę po Kurpiach zatytułowaną: „Sobótki nad Narwią” – 48 osób;

– wycieczkę „Autokarem po Powiślu” (Sztum, Kwidzyn) – 48 osób;

– „Mikołajki” w nadmorskich Mechelinkach, w restauracji „Przylądek Dobrego Smaku” ­– 75 osób.


W roku 2011 ­– zwiększono latem częstotliwość spacerów, stąd liczba spotkań wzrosła do 30. Były wśród nich  także wycieczki autokarowe:

.– po Kaszubach Północnych, zatytułowana „Zajączek w Trzech Rzekach” ­– 53 osoby.

­–po Słowińskim Parku Narodowym (Kluki, Słoszewo) ­– 49 osób;

­–po Warmii (Pasłęk, Orneta, Pieniężno, Braniewo) ­– 45 osób;

– 6-dniowa jubileuszowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie i po Ziemi Kieleckiej – 32 osoby;

– „Mikołajki” na Stadionie Arki w Gdyni ­– 80 osób.

 

W roku 2012 zrealizowano  do tej pory 13 imprez krajowych, w tym m.in.

­– jubileuszowy bal kostiumowy na promie „Skandynawia” jako „Morskie powitanie Nowego Roku”, w którym wzięło udział 89 osób, także z Oddziału PTTK MW;

. ­– wycieczkę autokarową po Zaborskim Parku Krajobrazowym (Chojnice, Człuchów) ­– 49 osób.

– wycieczkę autokarową do Sosina, Bytowa i Piaszna – 49 osób

 W minionym pięcioleciu zorganizowaliśmy również 10 wycieczek zagranicznych. Niektóre z nich były ujęte w rocznych planach, inne realizowano okazjonalnie. I tak:


W roku 2008:

­– dziewięciodniowy objazd po Norwegii i Szwecji - uczestniczyło w niej 20 osób;

­– wyjazd do Egiptu, Jordanii i Izraela ­– 15 dni, 35 osób.


W roku 2009:

– dwutygodniowy objazd po Ukrainie (Kijów, Odessa, Krym) – wspólnie ze Związkiem Esperantystów - 26 osób;

- trzydniowy rejs do Szwecji - Sobótki na promie „Skandynawia” – 45 osób;

             – 16-dniowa wycieczka do Bułgarii przez 6 państw (Słowacja, Węgry, Serbia, Austria, Czechy) i 4 stolice (Budapeszt, Belgrad, Sofia. Wiedeń) ­–- 42 osoby;

 - dwudziestodniowy wyjazd do Indii, Nepalu ­­­­­­­­­­­–25 członków i sympatyków klubu


W roku 2010:

 - 17-dniowy objazd po­ Grecji - przez Włochy, Austrię i Czechy ­– 41 osób.


W roku 2011:

­– 16 dni - Francja (Prowansja), Luksemburg, Niemcy – 40 osób;

 ­– 20 dni - Tajwan, Birma, Kambodża ­– 13 osób.


W roku 2012:

- dwutygodniowy ­–jubileuszowy wyjazd „ Tatry 2012” - Zamki i pałace Polski, Czech i Słowacji ­– 40 osób.

  

                         Wiele osób dokumentuje wymieniane wycieczki w formie filmików bądź fotografii. Na początku każdego roku ogłaszany był konkurs na najlepsze zdjęcia bądź albumy, które oceniała Komisja – a najlepsze prace nagradzano,.

         Planując krajowe wycieczki autokarowe wybieraliśmy m.in. miejsca, skąd wywodzą swe „korzenie” członkowie naszego Klubu. Byliśmy więc na Ziemi Kaszubskiej, Elbląskiej, Sztumskiej, Malborskiej, Kurpiowskiej, Mazowieckiej, Sandomierskiej, Lubelskiej, Kieleckiej, Łowickiej, Warszawskiej, Krakowskiej i Białostockiej. Świadczy to dobitnie, z jak różnych stron kraju pochodzimy. Staraliśmy się też realizować cykle tematyczne.  Na przestrzeni ostatnich lat udało nam się przejść szlaki fortyfikacji Gdańska, Gdyni i Helu (Bastiony Oruni, Górę Gradową, Biskupią Górę, Stogi, Górki Zachodnie, Baterię Laskowskiego w Helu, Kolibki, Górę Donas, Westerplatte, Wisłoujście).

         Od dwóch lat, w ramach integracji z ludnością okolic Trójmiasta, wspólnie z członkami Zrzeszenia Kaszubskiego Oddział w Dębogórzu, organizowaliśmy Sobótki w Pierwoszynie, na których gromadziło się przy ognisku, śpiewach i zabawie ponad 100 osób. Dla dzieci były konkursy z nagrodami, loterie fantowe i zawody sportowe.

Liczny był też udział naszych członków w corocznych październikowych Rajdach Pieczonego Ziemniaka, organizowanych przez Koło nr 35 Oddziału PTTK MW ( każdorazowo z „Wierchów”  było  około 30 osób). Uczestniczyliśmy w Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turysty, organizowanych w Gdańsku pod koniec września każdego roku. W ubiegłym roku dwom naszym członkom : Jerzemu Przybylskiemu i Janowi Dzieciuchowi wręczono tam złote honorowe odznaki PTTK. W roku bieżącym odznaczeniami takimi wyróżniono tam kolejne 3 osoby: Eleonorę Delewską –Bajraszewską, Wojciecha Augulewicza i Bogumiła Filipka.

W marcu 2010 r, w Przedkongresowym Sejmiku „Turystyka i Krajoznawstwo z morzem w tle”, którego współorganizatorem i prowadzącym był  m. in. nasz członek,  prof. Jerzy Przybylski,  wzięło udział aż 35 członków KTG „Wierchy”.

Łącznie w ostatnich 5 latach członkowie klubu aktywnie uczestniczyli w 10 wycieczkach zagranicznych oraz 103 krajowych przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych, inicjowanych przez Zarząd KTG. Brali też czynny udział w centralnych rajdach górskich w Sudetach i Bieszczadach, rodzinnych rajdach Wojska Polskiego w Tatrach i Pieninach (Zakopane, Krościenko, Rabka, Hermanice) i Zlotach Turystów WP. Na Zlocie w Cetniewie w 2010 r. klub zorganizował Karczmę Piwną, którą poprowadziła prezes Halina Dargacz, a 36 członków klubu, w strojach marynarzy i piratów, potrafiło rozbawić wszystkich uczestników. Działania te zyskały uznanie władz wyższych. Na Zlocie w Białymstoku w 2008 r. przyznano klubowi po raz drugi tytuł „Najlepszego Klubu Turystycznego w Wojsku Polskim” (pierwszy puchar i miano „najlepszego” - klub otrzymał w sierpniu 2004 r. na Zlocie Aktywu w Niesulicach).

 W 2006 r. ówczesny prezes KTG, Henryk Wacewicz, otrzymał miano „Najlepszego Turysty w WP”.  W marcu i kwietniu 2007 r. pilotował on wycieczkę dookoła świata, wprowadzając tym „Wierchy” do „Klubu Sześciu Kontynentów”.

Za aktywną działalność turystyczną wielu członków otrzymało złote i srebrne honorowe odznaki PTTK a cały klub wyróżniono Złotą Honorową Odznakę PTTK.

         W sezonie kolarskim organizowano wycieczki rowerowe, wg odrębnego programu opracowywanego przez Jerzego Cupera.

Zasługi członków klubu zostały docenione przez Oddział PTTK MW, przyznający od 3 lat honorowe tytuły „Bałtycki Ster Turystyki”. W roku 2010 tytuły takie uzyskali: prezes Klubu, Halina Dargacz, w kategorii „Osobowość Roku 2009” oraz Wojciech Augulewicz w kategorii „Turystyczny Fotoreportaż Roku 2009”. Rok później Ewie Giedziun przyznano tytuł „Zdobywca Gór 2010 r.”. W roku bieżącym uhonorowano 3 osoby: Zygmunta Miszewskiego w kategorii „Turystyczne Pióro Roku 2011”, Wojciecha Augulewicza, (ponownie), za prezentację wycieczki do Prowansji, oraz Annę Bełkowską-Krasicką „Wyróżnieniem 2011” przyznawanym osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą brać aktywnego udziału w życiu turystycznym.

 

Są wśród nas także kolekcjonerzy, np.. Bogumił Filipek, który od wielu lat zajmuje się medalierstwem. W lutym 2010 r. w Sejmie Rzeczypospolitej była wystawa jego medali marynistycznych. Prezentował on także swoje zbiory na Konferencji Krajoznawczej w Łebie, oraz w Rozewiu, przy okazji organizowanych tam obchodów 40-lecia KTG „Wierchy”. Obecnie również przygotował wystawę, związaną z turystyką i krajoznawstwem.

         W związku z wymogiem posiadania uprawnień do prowadzenia grup turystycznych, w kwietniu 2010 r. 5 członków zdobyło odznaki regionalnych instruktorów PTTK. Są to: Halina Dargacz, Helena Szczepaniak, Gizela Trella-Lewandowska, Jadwiga Augulewicz i Jerzy Przybylski, uprawniające ich do prowadzenia wycieczek klubowych po regionie.

Dla uzupełnienia posiadanej wiedzy turystycznej najbardziej zapaleni działacze klubu uczestniczą w cyklu „Wykładów Otwartych” z historii i kultury Regionu, organizowanych w Gdańsku przez marszałka woj. pomorskiego.

Ponieważ jesteśmy Klubem, który w swoich założeniach ma uprawianie turystyki górskiej, wielu z nas posiada odznaki GOT. W minionych 5 latach - 40 naszych członków, w czasie górskich wędrówek zdobyło odpowiednią ilość punktów, uprawniających do uzyskania różnych stopni tej odznaki. Pięcioro naszych  członków ma tytuły Przewodników GOT a jeden – Tatrzańskiego Przewodnika.

Każdego roku , w listopadzie, spotykamy się tradycyjnie na cmentarzach Trójmiasta pod wspólnym hasłem: „Ze świeczką do tych, co odeszli”. Smutno, że rok rocznie przybywa nam tych mogił: 6 listopada 2007 roku pożegnaliśmy wspaniałą koleżankę, Wiesławę Heppner; 22 czerwca 2010 roku zmarła nagle Jola Śmiałek, żona naszego wiceprezesa; 20 stycznia 2011 odeszła pełna optymizmu Halinka Tomiczek a 29 grudnia tego samego roku, Andrzej Kubiszewski, mąż należącej do „Wierchów” Basi, nasz wieloletni sympatyk, goszczący naszą grupę na wycieczce po Kurpiach. W sierpniu pożegnaliśmy Felicję Jurczak, osobę skromną, spokojną, o wyjątkowej kulturze osobistej.

         Od połowy 2011 roku rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznych obchodów 45-lecia „Wierchów”. Zainaugurowano je wrześniową, jubileuszową wycieczką w Góry Świętokrzyskie, najstarsze pasmo Polski, gdzie powstawały zalążki Klubu. Rok bieżący przywitaliśmy jubileuszowym balem kostiumowym na promie „Skandynawia. Wyłoniony Komitet Organizacyjny Obchodów 45 rocznicy  przygotował wystawę fotograficzną dokumentującą i upamiętniającą miejsca i chwile spędzane wspólnie przez „wierchowców” w ostatnich 5 latach ( ze zbiorów Wojciecha Augulewicza i Marii Grzączkowskiej) jak również wystawę medali  zebranych przez Bogumiła Filipka. Wystawa będzie czynna do 5 listopada br.  Zygmunt Miszewski opisał wyprawy predestynujące „Wierchy” do miana „Klubu sześciu kontynentów”, z których najważniejszą wycieczkę zrealizowano na przełomie marca i kwietnia 2007 r. Praca ta ukazała się  pod tytułem „Radość wędrowania” i jest dzisiaj prezentowana przez autora.  Przy opracowywaniu wszelkiej dokumentacji na tematy klubowe wiedzą swoją dzieli się chętnie nasz członek, prof. Jerzy Przybylski. Pomocą służy także Jan Dzieciuch.

Pod koniec ub. roku Zarząd KTG „Wierchy” wystąpił do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK z wnioskiem o wyróżnienie aktywnych członków odznakami „ 60-lecia PTTK”. Otrzymaliśmy zgodę na ich zakup i sukcesywnie wręczano je przez  parę miesięcy. Wystąpiono również do Kapituły Odznaczeń ZG PTTK o nadanie naszym członkom honorowych odznaczeń i dyplomów w uznaniu społecznej i aktywnej działalności w PTTK. Prośba nasza została spełniona.  Ponadto, na nasz  wniosek,  Oddział PTTK MW przyznał  dwóm naszym najstarszym stażem członkom odznaki „50 lat w PTTK” a kilkunastu  – odznaki „25 lat w PTTK” – jako uhonorowanie za wierność Towarzystwu.

 Siedemnastego listopada przewidziane jest w Klubie zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ufamy, że nowo wybrany Zarząd będzie kontynuował kierunek działalności turystycznej, preferowany dotychczas w 45- letniej działalności KTG „Wierchy”.

    Sekretarz KTG „Wierchy”                   Prezes
                                                                             Halina   DARGACZ                 Jadwiga AUGULEWICZ