KONKURS FOTOGRAFICZNY 2018 R.

 

 

 

 

 

                                                 Protokół

 

z posiedzenia Komisji Konkursowej

oceniającej prace zgłoszone przez członków KTG „Wierchy”

w Konkursie Fotograficznym  im. Wojciecha Augulewicza  „Wierchy 2018”

 

W dniu 4 marca 2018 r., Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca -  Maria Grzączkowska

Członkowie        - Henryk Suligowski

                           - Zbigniew Wysok

dokonała przeglądu wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu Fotograficznego, przeprowadzonego w lutym br. Do konkursu zgłosiło się         5 autorów prac, którzy przedłożyli łącznie 11 zdjęć , i tak:

:

Teresa Załoga – przedstawiła 3 zdjęcia

Danuta Wojak  – przedstawiła 2 zdjęcia

          ● Andrzej Śmiałek –przedstawił 1 zdjęcie

Władysław Jóźwiak – przedstawił 3 zdjęcia

           ● Ewa Giedzun  ­– przedstawiła 2 zdjęcia

 

Wszystkie przedłożone prace spełniały wymagania formalne określone Regulaminem Konkursu. Fotografie charakteryzowały się  wysokim  poziomem wrażliwości estetycznej i artystycznej. Członkowie Komisji analizowali każdą z przestawionych prac, dokonując selekcji w oparciu o własne, stosunkowo subiektywne odczucia. W efekcie wspólnych ustaleń,  Komisja postanowiła sklasyfikować wszystkie przestawione fotografie w jednej kategorii „Najpiękniejszego Zdjęcia Roku”.

             Dokonując subiektywnej oceny wg. stopnia ekspresji estetycznej zdjęć, a także spełnienia założeń regulaminowych Konkursu „Wierchy 2018”, Komisja zdecydowała o wyróżnieniu wszystkich uczestników jednocześnie przyznając:

 

         ● I miejsce Teresie Załoga  za pracę zatytułowaną „ Muzeum Wojny ”;

         ● II miejsce Andrzejowi Śmiałek  za pracę zatytułowaną „ …też Wojtek;

         ● III miejsce Władysław Jóźwiak za pracę zatytułowaną

               Komu  Kiełbaskę?”;           

          ● wyróżnienie za uczestnictwo w Konkursie i przedstawione prace

              z wycieczki do Kaliningradu:

               - Danucie Wojak i Ewie Giedziun

            

Wszystkich wyżej wymienionych autorów, Komisja postanowiła uhonorować specjalnymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

 

Podsumowując przeprowadzony Konkurs, Komisja wyraża podziękowanie aktualnym uczestnikom za udział ,a jednocześnie apeluje          do wszystkich członków KTG „Wierchy” o aktywne uczestnictwo w przyszłorocznym Konkursie.