PLAN ROCZNY 2019 r.


 

                                    PLAN  DZIAŁANIA  

            KLUBU TURYSTYKI GÓRSKIEJ „WIERCHY” 

  ODDZIAŁU PTTK   MARYNARKI WOJENNEJ  NA 2019  ROK  

 

                                                                                  

 

 

 

L. p.

Data

Przedsięwzięcie

Miejsce spotkania

Odpowiedzialni za wykonanie

1

2

3

4

5

1.

7.01.2019r

godz. 17.00

Zebranie Klubowe.

Omówienie warunków konkursu fotograficznego im. Śp. Wojciecha Augulewicza; wybór Komisji Konkursowej. 

Klub „Riwiera”

 

Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

2.

12.01.

godz.15.30

Wieczorne powitanie Nowego Roku w Wejherowskim Ratuszu,  połączone z uczczeniem Dni  Babci i Dziadka

Przystanek SKM Wejherowo Nanice

E. i J. Cichoccy

D. Wojak

3.

 

19.01.2019r

Jubileuszowe spotkanie zostało odwołane ze względu na ogłoszenie żałoby narodowej .

Muzeum MW

 

Z. Wojciechowski

 

4.

 

 

 

04.02.2019

godz.17.00

 

Zebranie Klubowe

Złożenie prac  fotograficznych do oceny przez Komisję Konkursową (na ręce  przewodniczącego).

Klub „Riwiera”

  Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

Komisja

Konkursowa

5.

16.02.2019

godz.14.00

 

Składkowe  karnawałowe „Walentynki”

          

           Kosakowo

Zarząd KTG

O. Kaszuba

 M. Grzączkowska

6.  

 

 

1.03.2019

Godz. do ustalenia

 Podsumowanie działalności turystycznej Oddziału PTTK MW w roku 2018. Wręczenie statuetek  „Bałtycki Ster 2018 r

 

        Gdynia

Zarząd Oddziału

PTTK MW

7.

 

4.03.2019

godz.17.00

Zebranie Klubowe.

Podsumowanie konkursu fotograficznego. 

   Klub „Riwiera”

   Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

Komisja Konkursowa

8.

23.03.2019

godz.11.00

Wycieczka piesza granicami Gdyni  z cyklu

„Śladami tras Stanisława DZIERŻAKA”.

  Pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

 

Miejsce do ustalenia

Zarząd KTG

 H. Wacewicz

 Z. Wojciechowski

9.

1.04.2019

godz.17.00

Zebranie Klubowe

 

  Klub „Riwiera”

  Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

10.

13.04. 2019 r.

godz.11.00

Szukanie zajączka  na spacerze po parku w Gdańsku-Oruni i na wieży widokowej Kozacza Góra lub w  Gdańsku Ujeścisku .

Pomnik

Transportu Dzieci Żydowskich przy dworcu SKM w Gdańsku GŁ.

Zarząd KTG

 

11.

6.05.2019

godz.17.00

Zebranie klubowe

Klub „Riwiera”

Sala Kolumnowa

 Zarząd KTG

12.

11.05.2019.

Godz.

11.00

Kolejna wycieczka piesza granicami Gdyni  -

 z cyklu  „Śladami tras Stanisława DZIERŻAKA”. 

Miejsc do ustalenia

Zarząd KTG

H. Wacewicz

 Z. Wojciechowski

13.

17 – 24 maja  2019 r

Ośmiodniowa  wycieczka do Maroka

 

 M. Wacewicz

14.

3.06.2019

godz 17.00

Zebranie klubowe

Klub „Riwiera”

Sala Kolumnowa

 Zarząd KTG

 

15.

 8.06.2019r

 

Autokarowa wycieczka  do Starogardu Gdańskiego, zwiedzenie arboretum  w Wirtach  i  Ogrodów we Frank Raju

Parking obok dworca PKP w Gdyni Głównej

 Zarząd KTG

 M. Grzączkowska

 

16.

Druga połowa czerwca

 2019r.

7- dniowa  objazdowa  wycieczka autokarowa wzdłuż polskiej „ściany wschodniej”

Parking obok dworca PKP w Gdynia Gł.

 Zarząd KTG

 Z. Wojciechowski

 M. Grzączkowska

17.

23.06.2019

godz. 18.00

Sobótki – integracyjna  impreza  z  mieszkańcami   gminy Kosakowo

Pierwoszyno

 

Zarząd KTG

 Ewa i Leszek

 Purscy

18.

1.07.2019 r

 

Przeniesine na 20.07.2019 r.

Klub „Riwiera”

 Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

19.

20.07.2019  godz.

Wycieczka do Wieżycy  i zebranie klubu.


 Zarząd KTG  

Z. Wojciechowski

20.


Zebranie Klubowe przeniesione na dzień 17.08.2019 r.

Klub Riwiera Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

 

21.

  17.08.2019 r.

Wycieczka do Malborka, połączona z rejsem po Nogacie

Termin wycieczki,     miejsce i czas wyjazdu do ustalenia

Zarząd KTG

A. Kaszuba

 

22.

 15sierpnia 2019 r.

Festyn Kaszubski na „Szperku” w Rewie

 

          

                Rewa

Uczestnictwo

indywidualne

23.

Druga połowa sierpnia 2019 r.

XXII Rodzinny Rajd Górski WP

 

Wyjazd

indywidualny

24.

31.08.2019

Godz.11.00

Trzecia wycieczka piesza granicami Gdyni –

z cyklu „Śladami tras Stanisława DZIERŻAKA” 

Miejsce do ustalenia

Zarząd KTG

H. Wacewicz

Z. Wojciechowski

25.

 2.09.2019 r.

godz.17.00

Zebranie Klubowe

Klub „Riwiera”

 Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

 

26.

09 -16.09.2019

XLVIII Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego  „KASZUBY 2019” w Sominach.

 

         Sominy

Oddział PTTK MW

27

Koniec września 2019

48 Rajd Górski WP „Sudety 2019”

 

Oddział PTTK

 Wrocław

27.

przełom  września i października 2019 r.

Wyjazd na ośmio - lub dwunastodniowy pobyt w miejscowości kuracyjnej Truskawiec na Ukrainie

 

Termin do  ustalenia

Zarząd KTG

 

28.

7.10.2019

godz.17.00

Zebranie Klubowe

Klub „Riwiera”

 Sala Kolumnowa

Zarząd KTG

29.

19.10.2019

Przejazd kolejką metropolitalną do Kościerzyny.

Zwiedzanie miasta.

Miejsce i godzina wyjazdu  do ustalenia

Zarząd KTG

30.

04.11.2019

godz.17.00

Zebranie Klubowe

Klub „Riwiera”

 Sala Kolumnowa

Zarząd   K TG

 

31.

9.11.2019

 

godz.11.00

„Ze świeczką do tych turystów wierchowych, którzy odeszli na wieczną wachtę” i spoczywają na cmentarzu w Gdyni Witominie.

Brama główna

Cmentarza Witomino

Zarząd  KTG

L. Budniak

32.

2.12.2019 r

godz.17.00

Zebranie klubowe

 

 Klub „Riwiera”

 Sala Kolumnowa

    Zarząd KTG

33.

7.12.2019 r

godz.14.00

Wierchowe „Mikołajki”  

Miejsce do uzgodnienia

    Zarząd KTG

 

Zarząd zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość rezygnacji z niektórych zaplanowanych  przedsięwzięć  bądź  poszerzenia  programu, a także   dokonywania zmian  miejsc, dat  i godzin rozpoczęcia imprez.

W swoich przedsięwzięciach turystycznych Zarząd  KTG Wierchy będzie się starał popularyzować dorobek Klubu  oraz Oddziału  Marynarki Wojennej w przekroju historycznym. W miarę możliwości klub  włączać się będzie do współorganizowania imprez planowanych przez inne ogniwa Oddziału PTTK MW oraz Oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Klub Turystyki Górskiej „Wierchy” jest otwarty na współpracę z Oddziałem PTTK Marynarki Wojennej, społeczeństwem oraz innymi organizacjami  turystycznymi.

 

Plan przedsięwzięć KTG „Wierchy”  na rok 2019 został  zatwierdzony  na zebraniu członków w dniu 7 stycznia 2019 r.

 

 Prezes KTG Wierchy    – Zbigniew  WOJCIECHOWSKI

                                                                         Sekretarz                     -   Jadwiga AUGULEWICZ              

                                                                             Skarbnik                        -   Henryka BUDNIAK  Gdynia,

Gdynia, dnia 8 stycznia 2019 r.