SPRAWOZDANIE ZA 2012r - 2016r

 

 

 

 

                                                            Gdynia. dnia 21 listopada 2016 r.


                 SPRAWOZDANIE PREZESA KTG „WIERCHY”   


z działalności klubu w latach 2012 – 2016,przedstawione na Zebraniu Sprawozdawczo –Wyborczym 21 listopada 2016 r.

 

W minionych czterech latach Klub Turystyki Górskiej „Wierchy” kontynuował turystyczną działalność, prowadzoną przez zarządy poprzednich kadencji.

 

Do powtarzających się w każdym roku klubowych imprez należą: spacery

oraz piesze i autokarowe wycieczki „po górach bez gór" - na których zwiedzaliśmy najpiękniejsze zakątki nie tylko Ziemi Kaszubskiej ale także innych regionów  Polski i zagranicy, konkursy fotografii oraz albumów zdjęć z wędrówek klubowych, tradycyjne „zajączkowe” imprezy wielkanocne w soboty poprzedzające Niedzielę Palmową,  powitania i pożegnania pór roku, sobótki, kuligi, ogniska, zabawy mikołajkowe,  uczestnictwo w centralnych zlotach turystów oraz górskich rajdach rodzinnych, będących okazją do zdobywania punktów na odznaki GOT,  wspólne wyjścia do muzeów, teatrów, na koncerty oraz listopadowe spotkania przy grobach zmarłych kolegów: „z tradycyjną świeczką u naszych wędrowców”.

Nie będę tu prezentowała szczegółowych danych dotyczących działalności klubu w latach 2012 - 2016, bo te  zawarte były w rocznych sprawozdaniach przedstawianych na grudniowych zebraniach klubowych. Ale dla uzmysłowienia  naszego dorobku przytoczę kilka cyfr i  wymienię zrealizowane ważniejsze przedsięwzięcia.

 

Gdy rozpoczynaliśmy kadencję 15 listopada 2012 roku klub liczył 108 członków. W ciągu 4 lat odeszło od nas na wieczną wędrówkę  7 kolegów, Aleksy ANDRYJASZEW, Henryk GAWINEK, Jerzy GRZĄCZKOWSKI, Helena MACHAŁA, Jerzy CUPER, Elżbieta JÓŹWIAK i Romuald LEWANDOWSKI, pamięć których już dzisiaj uczciliśmy. Kolejnych 5 osób opuściło nasze szeregi na własną prośbę, bądź zostały skreślone za  brak aktywności i nieopłacanie składek. Cieszy natomiast fakt, że przybyło nam w  tym czasie 11 nowych członków, którzy są faktycznymi turystami i nie traktują Klubu wyłącznie jako biura turystycznego.

Ponadto w 2014 roku przyjęliśmy w nasze szeregi dwóch młodocianych turystów: 6-letniego Tymona Potrykusa, syna naszych klubowiczów, Agnieszki i Piotra, a zarazem wnuka Henryki i „wierchowego Ojca” Leonarda Budniaków; drugim nowo przyjętym członkiem był 10-letni wówczas Michał Wacewicz, wnuk naszych zasłużonych turystów Mirosławy i Henryka  Wacewiczów.  Obaj

chłopcy są wytrawnymi wędrowcami po górach i nizinach, a ich obecność w klubie przyczyniła się wydatnie do odmłodzenia naszych szeregów i obniżenia średniej wiekowej.

 Stan osobowy na dzień dzisiejszy wynosi 107 osób, czyli w zasadzie w ciągu tych  czterech lat nie uległ  odczuwalnej zmianie.

Z przyjemnością należy poinformować, że  pięcioro członków uczęszcza na  szkolenia krajoznawcze, organizowane przez Pomorskie Porozumienie Oddziałów  PTTK w Gdańsku, przygotowujące do zdobycia odznak regionalnych  instruktorów PTTK, uprawniających do prowadzenia wycieczek klubowych po regionie.

 

Ponieważ z nazwy jesteśmy klubem górskim, staramy się , w miarę sił, wędrować  po górach, czego dowodem jest zdobycie w minionych 4 latach wielu punktów uprawniających do nadania  Górskich Odznak Turystycznych.

Największe osiągnięcia w tej dziedzinie mają dwie nasze zapalone „góralki” : Ewa Giedziun i Gertruda Trella, które każdego roku przemierzają szlaki górskie  indywidualnie i na zorganizowanych zlotach turystycznych.

 

Cieszy  nas  dorobek turystyczno-krajoznawczy minionych lat.

W roku 2013 uczestniczyliśmy w 25 imprezach, w tym 3 autokarowych  wycieczkach  krajowych  :

jednodniowej  -  do Chełmna i Grudziądza,

dwudniowej  - Śladami Bismarcka po Kaszubach,

trzydniowej -  do Warszawy,

i  jednej 15-dniowej  zagranicznej po Bałkanach.

16 osób brało udział w Centralnym Zlocie Turystów w Lublinie.

Łącznie we wszystkich imprezach  w 2013 r. uczestniczyło  712 osób.

.

W r. 2014 -  odbyły się  33 imprezy, w tym w 3 jednodniowe  wycieczki autokarowe  po kraju:

- do Parku Etnograficznego w Tuchlinie, połączonej z „Zajączkiem” w Kiełpinie,

- do Lęborka i Serbska,

- do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, by pożegnać lato w Garczynie,

i  jednej 14-dniowej zagranicznej po Bawarii .

11 osób uczestniczyło w Centralnym Zlocie Turystów w Toruniu.

Łącznie w roku 2014 we wszystkich imprezach wzięło udział 835 osób.

 

W roku 2015  odbyło się 25 imprez  turystycznych, w tym trzy  wycieczki autokarowe krajowe: dwie jednodniowe -

-  pożegnanie zimy na Kaszubach, kończące się imprezą „Zajączkową „ w Dębkach u naszych sympatycznych członków, Henryki i Jerzego Józefiaków.

-   pożegnanie lata na Mierzei Wiślanej, z biesiadą w Stegnie.

-  oraz  8-dniowa  po Mazurach, w miejsce wycieczki zagranicznej.

14 osób uczestniczyło w Centralnym Zlocie Turystów w Spale (po Ziemi Łódzkiej )

     Dodać tu należy, ze spora grupa naszych członków przebywała na 11-dniowej wycieczce do Budapesztu a także na  dwutygodniowym wyjeździe  do Gruzji , których organizatorami nie był nas klub.

Łącznie w roku 2015 we wszystkich imprezach wzięło udział 701 osób

 

W roku bieżącym,  do chwili obecnej odbyło się 25 spotkań turystycznych, w tym dwie autokarowe wycieczki krajowe:

- jednodniowa po Kociewiu (Nowe, Świecie, Tuchola)

- dwudniowa do Bydgoszczy i po Pałukach

- oraz  13-dniowa -  zagraniczna  - po Rumunii.

W Centralnym Zlocie Turystów we Wrocławiu uczestniczyły 24 osoby.

Łącznie w  imprezach tych uczestniczyło 586 osób.

 

Ogółem  spotkaliśmy się na 108  imprezach, w których wzięło udział   2835

członków i sympatyków klubu.  To daje powód do radości i wyróżnień tych najaktywniejszych spośród nas.

A musimy przyznać, że tych dowodów uznania w minionej kadencji  mieliśmy dużo.

14 września 2013 roku  kol. Henryk  Wacewicz, wieloletni prezes i wiceprezes, a ostatnio członek Zarządu KTG „Wierchy” otrzymał zaszczytną godność  Członka Honorowego PTTK. Tak więc, mamy w jednym Klubie  aż dwie osoby, wyróżnione tym mianem.

 

W 2015 roku, na wniosek Zarządu KTG Wierchy , Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK w Gdańsku przyznała 82 naszym członkom  Odznaki Krajoznawcze „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce w stopniu złotym, srebrnym, brązowym i popularnym.

 

W ostatnich dwóch latach dziesięciu  członkom upłynęło 50- ,  a pięciu  - 25 lat w PTTK. Za wierność towarzystwu otrzymali oni stosowne Odznaki.

W oczekiwaniu na realizację jest tegoroczny wniosek o przyznanie  dwóm kolejnym osobom stosownych odznak za półwiecze  a  trzem za ćwierćwiecze przynależności do PTTK

W latach 2012 -2016   Kapituła Oddziału PTTK MW  przyznała

statuetki  i  Honorowe Tytuły „Bałtycki Ster Turystyki” za osiągnięcia turystyczno krajoznawcze w różnych kategoriach łącznie  8 członków  KTG „Wierchy” oraz Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu Oddziału  Dębogórze - Kosakowo w kategorii „Instytucja Wspierająca PTTK”.

Ta sama  instytucja, na nasz wniosek, została uhonorowana  w 2016 roku przez Zarząd |Główny PTTK „Medalem za Pomoc i Współpracę z PTTK”. Identyczny

medal otrzymało kierownictwo Biura Eid – Pol,  za wkład pracy na rzecz naszego klubu.

Podobny wniosek wysłaliśmy w tym roku do Zarządu Głównego ( za pośrednictwem Oddziału PTTK MW) o uhonorowanie  medalem właścicieli Restauracji Olimpijska 5, za  świadczone nam usługi i pomoc w każdej potrzebie.

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 50-lecia naszego klubu wystąpiliśmy do Oddziału PTTK MW z wnioskami o wyróżnienie przez  Zarząd Główny PTTK  30 naszych członków Honorowymi Odznakami oraz Dyplomami PTTK.

 

 

Realizacja wszystkich  zaplanowanych przez nas przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez pomocy naszych wypróbowanych członków, na których zaangażowanie Zarząd  może zawsze liczyć. W pierwszej kolejności wymienić tu musimy Członka Honorowego PTTK, naszego wyrozumiałego Ojca, LOLKA BUDNIAKA, pełniącego trzecią kadencję funkcję członka Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK. Jego doświadczenie turystyczne i wiedza z dziedziny krajoznawstwa są dla Zarządu nieocenione.

 

Dziękujemy Maryli GRZĄCZKOWSKIEJ i Wojciechowi AUGULEWICZOWI za dokumentowanie fotograficzne naszych imprez, Jerzemu PRZYBYLSKIEMU za prelekcje w czasie wycieczek, Zygmuntowi MISZEWSKIEMU za  oprowadzanie nas po cmentarzach oksywskich i ciekawych zakątkach swojego regionu, Henrykowi SULIGOWSKIEMU za nagrywanie imprez i sporządzanie płytek audio-wizualnych z naszych wycieczek i spotkań,  Zbyszkowi WYSOK  za prowadzenie strony internetowej „ ktgwierchy.pl ” a Oli KASZUBIE za wyjątkową aktywność turystyczną oraz   powielanie przekazywanych Wam planów i programów wycieczek. Cieszymy się, że mamy wśród nas takich turystów jak Ewa i Leszek PURSCY, którzy pomagali organizować „Sobótki”  w Pierwoszynie a także,  wspólnie z Zofią i Andrzejem JAŚNIEWSKIMI - Walentynki oraz pożegnanie jesieni  i „Zaduszki” w Kosakowskiej „Checzy Kaszubskiej”, włączając się wydatnie  w przygotowanie i przebieg organizowanych tam przez nas imprez.

 

Dziękujemy  wszystkim tym, którzy podjęli się trudu zorganizowania wycieczek po swoim terenie, i goszczenia u siebie klubowych kolegów. Mowa tu o Eli i Janie CICHOCKICH,  Dance WOJAK , Oli  KASZUBIE i jej „pomocnicom”,

Eli DELEWSKIEJ oraz Izie i  Zbyszku WOJCIECHOWSKIM.

Są w naszym klubie turyści, którzy  działają    poza naszym środowiskiem.  Profesor Jerzy PRZYBYLSKI jest Przewodniczącym Pomorskiej Komisji Historii i Tradycji PTTK, Zygmunt MISZEWSKI  pisarz i poeta, który kierował grupą kajakarzy po jeziorach kaszubskich,  oprowadzał    także piesze wycieczki po Kępie Oksywskiej a w prelekcjach prowadzonych  w szkołach i lokalach

turystycznych przybliża słuchaczom historię tych terenów. Za swoją społeczną działalność  we wrześniu  2013 r otrzymał. Odznakę  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz w roku 2014  nagrodę Wójta Gminy Kosakowo.

 Laureatem tej nagrody został także Zespół   „Kosakowianie”, w którym śpiewa  Ewa PURSKA. Została ona wybrana w ubiegłym roku, po raz kolejny, sołtysem  wsi Pierwoszyno a ponadto działa aktywnie  w Kaszubskim Zrzeszeniu Pomorskim Oddział Kosakowo-Dębogórze. Muzycznie udziela się też   Zofia JAŚNIEWSKA, która  śpiewa w  kaszubskim chórze,  „Morzanie”.

         Nie można tu pominąć zasług  Bogumiła FILIPKA, kolekcjonera medali,  członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który po wystawie swoich zbiorów pt. „Sport od starożytności do współczesności”  (2014 rok),  przygotował   w  styczniu 2016 r.   kolejną wystawę  dotyczącą

"60-lecia Kręgu Starszoharcerskiego 'Westerplatte' przy Akademii Medycznej w Gdańsku”. Oglądaliśmy te zbiory po jednym z zebrań klubowych.

 

Zdajemy sobie sprawę, że z upływem lat kondycja klubowiczów słabnie. Są członkowie, którym stan zdrowia lub sytuacja rodzinna utrudnia uczestnictwo w naszych imprezach, ale w miarę możliwości starają się brać udział  chociaż w paru spotkaniach.

 

Tym większe słowa uznania należą się Ani KRASICKIEJ, której stan zdrowia w minionym roku uniemożliwił wspólne z nami wędrowanie, ale starała się nie zrywać z nami kontaktu i przyjeżdżać  na zakończenie imprez, by pobyć w naszej wspólnocie.

 

Wiem, że nie wymieniłam tu zasług i zaangażowania wszystkich członków, ale  ze względów czasowych nie sposób podkreślić  osiągnięć każdego z osobna, więc jeszcze raz ogólnie wszystkim dziękuję.

 

Na koniec dziękuję członkom ustępującego  Zarządu za owocną współpracę i wyrażam przekonanie, że i w nowej kadencji, pod kierownictwem nowego Zarządu,  uczestnictwo w wycieczkach i innych imprezach naszej „wierchowej” rodziny  nie osłabnie, przynosząc pozytywne efekty w promowaniu turystyczno-krajoznawczej działalności klubu i PTTK.

 

Przedstawione w sprawozdaniu przedsięwzięcia  były podejmowane i realizowane  zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale  nr 8/2012  w sprawie kierunków działania klubu na lata 2012 – 2016,  zatwierdzonej  przez uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 15 listopada 2012 r. –

                                                        Prezes KTG „WIERCHY’

                                                             Halina DARGACZ