SPRAWOZDANIE ZA 2015r

 

 

                                                                             

           SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  KTG  ‘WIERCHY’  W  ROKU 2015

                                                                                    

 

Liczebność KTG „Wierchy”

 

Klub nasz jest najliczniejszą grupą turystyczną podlegającą Oddziałowi PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Na dzień 31 grudnia 2014 stan osobowy Klubu wynosił 106 członków, plus jeden członek wspierający.  

                   .

Ze smutkiem musimy odnotować, że w roku bieżącym stan osobowy klubu uległ zmniejszeniu, w związku z  pożegnaniem przez nas  2 naszych członków:

 31 marca zmarła po ciężkiej chorobie nieodżałowana Helena MACHAŁA,

 a 7 kwietnia  odszedł niespodziewanie na wieczną wachtę Jerzy CUPER, który mógł poszczycić się 48- letnim stażem członkowskim w PTTK.

         Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy.

Tak więc na dzień 1 grudnia 2015 Klub „Wierchy” liczył 104 członków plus jeden członek wspierający. W dniu  dzisiejszym stan ten powiększy się o dwoje członków, którzy od lutego br. pełnili staż kandydacki i zyskali pozytywną opinię Zarządu. Są to: Czesława Ambroży i Józef Rogalski. Od dzisiaj więc stan klubu będzie znowu  wynosił   106 osób, plus jeden członek wspierający. 

 

 Wśród naszych sympatyków mamy kilka osób, które biorą od dłuższego czasu czynny udział w życiu Klubu. Spośród nich należy wymienić Elżbietę Pachucka, Reginę Pakur i Zuzannę Wróbel Brügmann, które są w trakcie składania dokumentów umożliwiających im wstąpienie w szeregi kandydatów do naszego klubu. 

 

Zebrania w roku 2015

 

W roku 2015 odbyliśmy 12 miesięcznych zebrań, w tym trzy plenerowe:

 pierwsze – 5 października na pokładzie ORP „Błyskawica” drugie -   7 listopada po odwiedzeniu cmentarzy w Gdyni-Oksywiu i wieczornicy zaduszkowej, oraz  trzecie  w dniu dzisiejszym.        

 

 Frekwencja w zebraniach miesięcznych obniżyła się nieznacznie

i kształtowała się średnio w granicach 45 procent .  

 

     

Wycieczki

 

Na rok 2015 w planie przedsięwzięć klubu, oprócz comiesięcznych zebrań,  przewidzieliśmy 24 imprezy, wycieczki i spacery własne oraz innych organizatorów, w których zwyczajowo „Wierchy” biorą udział. Plan zrealizowano w całości, z drobnymi zmianami, ba, nawet rozszerzono o kilka nieplanowanych imprez, na których również „zaistnieliśmy”. Miały one różny charakter - wesoły, poważny a nawet smutny.

 

Spośród tych imprez wymienić należy dwie  jednodniowe krajowe wycieczki autokarowe :

1.-Śladami pamięci po Kaszubach (Piaśnica, Mechowo, Żarnowiec), połączone z pożegnaniem zimy, powitaniem wiosny i spotkaniem  „zajączkowym”  u naszych wierchowych przyjaciół  Henryki i Jerzego Józefiaków na ich działce w Dębkach ( uczestniczyły 53 osoby, w tym 40 członków KTG);

2.-  Śladami pamięci po Mierzei Wiślanej ( Stutthoff, Stegna, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Piaski), połączone z pożegnaniem lata w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w Stegnie (48 uczestników, w tym 40 członków).

 

         W maju  4o osób  uczestniczyło w ośmiodniowej objazdowej    wycieczce  po Mazurach Garbatych i Suwalszczyźnie.

 

         W czerwcu 18 „wierchowców” wzięło udział w pobytowej wycieczce zagranicznej do kąpielisk Budapesztu, zorganizowanej przez naszego członka Henryka Wacewicza, a we wrześniu 9 członków uczestniczyło w 14-dniowej objazdowo-pobytowej wycieczce po Gruzji, zorganizowanej przez Andrzeja Jaśniewskiego.

 

Należy tu wspomnieć, że  „zaistnieliśmy” także w imprezach organizowanych przez władze centralne WP  i   PTTK:

 14 osób uczestniczyło w Spale w 44  Centralnym Zlocie Turystów Wojska Polskiego „Ziemia Łódzka 2015 r.” , trzy w Górskim Rajdzie Rodzinnym WP w Zakopanem i jedna w Rajdzie Górskim w Tatrach Słowackich.

 

 

         Z podsumowania uczestnictwa naszych członków w wycieczkach wynika, że  największe zainteresowanie budziły jednodniowe wycieczki autokarowe,  spadło  natomiast zainteresowanie innymi formami spotkań .

       Na ten stan na pewno wpłynął upływ czasu, gdyż z biegiem lat  zmniejsza się kondycja starszych wiekiem członków i nie zawsze, mimo chęci, są w stanie uczestniczyć w pieszych wędrówkach. Ponadto w wielu rodzinach pojawiły się wnuki, a nawet prawnuki, którymi trzeba się zaopiekować i przy alternatywie – wycieczka czy maluchy – one zwyciężają.

       W naszych przedsięwzięciach staramy się planować różne formy wspólnego spędzania czasu, dostosowane do różnych zainteresowań i możliwości fizycznych uczestników. Wszyscy otrzymują plany działania klubu na kolejny rok, więc można tak ustawić swoje obowiązki, by z tych ofert skorzystać. Wiadomo, że przygotowanie każdego spotkania wymaga od  organizatorów  wielu  telefonicznych lub osobistych uzgodnień, które w przypadku małej frekwencji trzeba korygować lub wręcz  odwoływać.

     

       Jak wspomniano, są wśród nas  członkowie, którym stan zdrowia lub sytuacja rodzinna utrudnia uczestnictwo w zaplanowanych imprezach.

 

         Wśród nich jest Ania KRASICKA, której stan zdrowia w minionym roku uniemożliwił wspólne z nami wędrowanie, ale starała się nie zrywać z nami kontaktu i 7 razy przyjeżdżała na zakończenie imprez, by pobyć w naszej wspólnocie, Za te wysiłki składamy jej słowa uznania.

          Jest z nami  długoletnia  zasłużona turystka: Eleonora DELEWSKA która, w miarę możliwości – przebywała z nami większość tras.. Za ten upór i zaciętość należą się  jej duże brawa.

 

         Zabrakło tu dzisiaj naszych seniorów: Fredzi PYZIK,  Maryli i Stefana PENKÓW,i Tadeusza WIŚNIEWSKIEGO, którym stan zdrowia uniemożliwił przybycie, ale wiemy na pewno, że myślami są tutaj z nami. Starają się oni utrzymywać z nami kontakt  telefoniczny, by na bieżąco,  chociaż w ten sposób uczestniczyć w życiu naszego klubu

         .

        Realizacja wszystkich  zaplanowanych przez nas przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez pomocy naszych wypróbowanych członków, na których zaangażowanie Zarząd  może zawsze liczyć. W pierwszej kolejności wymienić tu musimy Członka Honorowego PTTK, naszego wyrozumiałego Ojca, LOLKA BUDNIAKA, którego doświadczenie turystyczne jest dla Zarządu nieocenione.

         Dziękujemy Maryli GRZĄCZKOWSKIEJ i Wojciechowi AUGULEWICZOWI za dokumentowanie fotograficzne naszych imprez, Jerzemu PRZYBYLSKIEMU za prelekcje w czasie wycieczek, Zygmuntowi MISZEWSKIEMU za  oprowadzanie nas po swoim regionie, Henrykowi SULIGOWSKIEMU za nagrywanie imprez i sporządzanie płytek audio-wizualnych z naszych wycieczek i spotkań,  Zbyszkowi WYSOK za prowadzenie strony internetowej „ktgwierchy” a Oli KASZUBIE I Eli ŁYNCE za powielanie przekazywanych Wam planów i programów wycieczek. Cieszymy się, że mamy wśród nas takich turystów jak Ewa i Leszek PURSCY, którzy pomogli zorganizować „Sobótki” na placu w Pierwoszynie a także,  wspólnie z Zofią i Andrzejem JAŚNIEWSKIMI - Walentynki w „Checzy Kaszubskiej” w Kosakowie, włączając się wydatnie  w przygotowanie i przebieg organizowanych tam przez nas imprez.

         Dziękujemy Eli i Janowi CICHOCKIM oraz Dance WOJAK

za wieczorne  oprowadzenie po iluminowanym Wejherowie,  Oli  KASZUBIE i jej „spółce” za spacer doliną Redy,  Eli DELEWSKIEJ za inicjatywę i zorganizowanie rejsu tramwajem wodnym do Westerplatte,  Zbyszkowi WOJCIECHOWSKIEMU za umożliwienie nam odbycia zebrania na pokładzie ORP Błyskawica a także opracowanie programu przyszłorocznej wycieczki po Rumunii, Stefanowi CZARNECKIEMU  i  Krysi PRZYBYLSKIEJ za trafne uwagi i podpowiedzi dotyczące planu pracy.

 

       Są w naszym klubie turyści, którzy  w roku 2015 działali    poza naszym środowiskiem. Jolanta i Kazimierz JANICCY organizowali spływy kajakowe. Zygmunt MISZEWSKI poprowadził 28-osobową grupę kajakarzy po jeziorach kaszubskich. Oprowadzał  on  także piesze wycieczki po Kępie Oksywskiej. Jest również  autorem  trzech artykułów : „Stulecie parafii Kosakowo; 60-lecie wyzwolenia Kępy Oksywskiej i 80 lat Gminy Kosakowo” zamieszczonych w Roczniku Polska Gmina Kosakowo. Dodać należy, że ukazał się o nim  artykuł w biuletynie gminy „Są takie miejsca, są tacy ludzie” Za swoją społeczną działalność otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo. Laureatem tej nagrody został także Zespół Kosakowianie, w którym śpiewa  Ewa PURSKA. Została ona wybrana w tym roku, po raz kolejny, sołtysem  wsi Pierwoszyno a ponadto działa aktywnie  w Kaszubskim Zrzeszeniu Pomorskim Oddział Kosakowo-Dębogórze. Muzycznie udziela się też   Zofia JAŚNIEWSKA, która  śpiewa w  kaszubskim chórze,  „Morzanie”. Nie można tu pominąć zasług  Bogumiła FILIPKA  który po wystawie zebranych przez siebie medali pt. „Sport od starożytności do współczesności”, planuje kolejną wystawę , tym razem dotyczącą harcerstwa.

 

 

         Wielkie dzięki Wam wszystkim, bo bez Waszej pomocy Zarząd Klubu sam nie byłby w stanie zrealizować wielu zamierzeń.

 

         Doceniając starania  członków KTG „Wierchy”, by spędzany wspólnie czas przynosił pożytek naszemu klubowi oraz przyczyniał się do upowszechniania   idei PTTK, Zarząd wystąpił do  Przewodniczącego Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK w Gdańsku z wnioskiem o przyznanie naszym członkom Odznak  Krajoznawczych „ Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”. Odznaka ta jest czterostopniowa, w zależności od liczby zwiedzonych obiektów, ujętych na liście UNESCO.

          Prośba nasza została spełniona i na podstawie przedstawionych dokumentów przyznano członkom KTG „Wierchy”  sporo  odznak w różnych stopniach.

          By nie przedłużać dzisiejszego zebrania, wręczenie ich nastąpi na styczniowym zebraniu Klubu.

 

          Natomiast dzisiaj Prezes  Halina DARGACZ  oraz Jerzy PRZYBYLSKI, przewodniczący Pomorskiej Komisji Historii i Tradycji PTTK, wręczą  dwie złote odznaki krajoznawcze  naszym Członkom  Honorowym PTTK: Leonardowi BUDNIAKOWI  i Henrykowi WACEWICZOWI.  Poprosimy także obu Członków Honorowych PTTK   o wręczenie odznak czterem naszym  członkom: złotych  - Eleonorze DELEWSKIEJ i Lechowi PIÓRKOWSKIEMU, srebrnej - Annie KRASICKIEJ i brązowej – Bogumiłowi  FILIPKOWI, którzy, mimo trudności w poruszaniu się, przybyli na dzisiejsze spotkanie.

 

                                                 

                      Zarząd KTG „Wierchy”