SPRAWOZDANIE ZA 2018 r.


 

 

                                                                      Gdynia dnia 7 stycznia 2019 r.                    

 

 SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  KTG  ‘WIERCHY’

W ROKU 2018

 

Rok 2018 rozpoczęliśmy zmianami w składzie Zarządu Klubu.

 

W oparciu o Uchwałę nr 1/2018 Zarządu KTG „Wierchy” z dnia 8 stycznia 2018 r, uzupełnioną Uchwałą nr 3/2018 z dnia 5 lutego 2018r.   w Zarządzie Klubu dokonano nowego podział funkcji. W związku z rezygnacją przez kol. Helenę SZCZEPANIAK z funkcji prezesa, co motywowała pogorszeniem stanu zdrowia, obowiązki jej powierzono kol. Zbigniewowi WOJCIECHOWSKIEMU, dotychczasowemu wiceprezesowi klubu. Jego funkcję przejęła Maria GRZĄCZKOWSKA.

                        Obecny podział funkcji w Zarządzie KTG „Wierchy jest następujący:

 

PREZES                                            - Zbigniew WOJCIECHOWSKI

WICEPREZES                                  - Halina  DARGACZ

WICEPREZES                                  - Maria GRZĄCZKOWSKA

SKARBNIK                                      - Henryka BUDNIAK

SEKRETARZ                                               - Jadwiga AUGULEWICZ

CZŁONEK                                        - Aleksandra KASZUBA

CZŁONEK                                        - Helena SZCZEPANIAK

 

Liczebność KTG „Wierchy”

 

            Klub nasz jest najliczniejszą grupą turystyczną podlegającą Oddziałowi PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan osobowy Klubu wynosił 107 członków, plus jeden członek wspierający.  W roku 2018 stan zmniejszył się o dwie osoby. W maju odeszła na wieczną wachtę nasz klubowy fotograf, długoletni przewodniczący Komisji Konkursowych kol. Wojciech AUGULEWICZ, a w sierpniu pożegnaliśmy jedną z nestorek klubu, kol. Fredzię PYZIK, która w lipcu 2019 r. kończyłaby  90 lat.

                        Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy………   Dziękuję.

 

            W grudniu ub. r. decyzją  Zarządu KTG „Wierchy”, zatwierdzoną przez Zarząd Oddziału PTTK MW w Gdyni, zdjęto z ewidencji członków 11 osób, w związku z nieopłacaniem składek członkowskich. Osoby te mogą w każdej chwili wrócić w nasze szeregi, po uregulowaniu zadłużenia.

         Tak więc na dzień 31 grudnia 2018 r. stan liczebny klubu wynosi 94 osoby plus jeden członek wspierający.

                                                           Zebrania w roku 2018

 

W roku 2017 odbyliśmy 12 miesięcznych zebrań, w tym  1 plenerowe  -

8 grudnia w czasie imprezy „Mikołajkowej” w Kosakowie, w  „Checzy Nordowych Kaszubów”.

      Nietypowe było też listopadowe zebranie klubowe, poświęcone pamięci tych członków i sympatyków „Wierchów”, których pożegnaliśmy na zawsze od początku  istnienia  klubu.

     Frekwencja w zebraniach miesięcznych podwyższyła się nieznacznie i kształtowała się średnio w granicach 50 procent ( najwięcej 56, najmniej 38 członków)

   Mimo apeli nadal są wśród nas osoby, których kontakt z klubem ogranicza się jedynie do opłacenia składek oraz uczestnictwa w atrakcyjnych wycieczkach.

 

Realizacja  „ Programu działania KTG „Wierchy”  zaplanowanego na rok 2018”

 

Na rok 2018 w planie przedsięwzięć klubu, oprócz comiesięcznych zebrań,  przewidzieliśmy 15 własnych imprez, wycieczek i spacerów oraz 6 innych organizatorów, w których zwyczajowo „Wierchy” biorą udział. Plan zrealizowano prawie  w całości, z trzema wyjątkami: nie udało się nam pojechać do Pucka i zabrakło czasu na autokarowy objazd po Kaszubach Północy, szlakiem zachowanych dworów i pałaców. Ten punkt ujęliśmy w tegorocznym planie  na  20 lipca. Nie z naszej winy zmuszeni też zostaliśmy przesunąć spotkanie w Muzeum  Marynarki Wojennej w Gdyni  z 10.11.2018 r. na 19.01.2019 r. 

            Udało nam się natomiast zrealizować w dniach 8-10 września 2018 r. trzydniową wycieczkę autokarową po Ziemi Lubuskiej, która była  zaplanowana na początek września 2017 r. Uczestniczyło w niej 50 osób.

            Spośród  krajowych imprez zrealizowanych  w ubiegłym roku tę właśnie wycieczkę uznać należy za wyjątkowo udaną. Oprócz zwiedzenia Zielonej Góry i uczestniczenia w  zakończenia winobrania obejrzeliśmy muzeum Piastów w Lednicy, Łagów z  pozostałościami  średniowiecznego zamku, pałac i zespół klasztorny w Żaganiu, muzeum obozów jenieckich i pomnik Chrystusa w Świebodzinie. Zorganizowanie imprezy było zasługą członka Zarządu Oli KASZUBY.

Nadmienić też trzeba o jednodniowym objeździe po Kociewiu, z wizytą w Szkole Rolniczej w Bolesławowie, zwiedzeniem Skarszew, zajączkiem i pożegnaniem zimy nad jeziorem w Przywidzu. Na tę imprezę wybrały się 43 osoby. Przygotowali ją Iza i Zbyszek WOJCIECHOWSCY.

 Nie można też pominąć  dwóch wycieczek zagranicznych.

            W dniach 16-21 maja 2018 r. 11-osobowa grupa członków KTG „Wierchy” udała się na 6-dniową wycieczkę autokarową do Danii przez Niemcy Północne. W programie przewidziano w Niemczech zwiedzanie 8 miejscowości m. in. Greifswaldu, Rostoku, Wismaru,  Hamburga i Lubeki.  Niektóre  ze zwiedzanych miejsc wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Danii ,oprócz Kopenhagi,   zwiedzono Roskilde,  Helsingor,  Malme  oraz szwedzki Ystad. Program był bogaty i  poznawczy. Organizatorem imprezy była Maryla GRZĄCZKOWSKA – członek Zarządu przy wsparciu prezesa klubu, Zbigniewa WOJCIECHOWSKIEGO.

           14 lipca 2018 r. 42- osobowa grupa członków KTG „Wierchy” i ich sympatyków udała się na dwudniową autokarową wycieczkę do Kaliningradu. Imprezę udało się zorganizować dzięki ogromnemu nakładowi pracy organizatorki, Maryli  GRZĄCZKOWSKIEJ, co związane było z problemami wizowymi. W ciągu tak krótkiego czasu zwiedziliśmy m..in. dwie  nowo wybudowane  cerkwie, Muzeum Bursztynu, XV-wieczną katedrę  z mauzoleum niemieckiego filozofa  Immanuela Kanta (1724 -1804), wnętrze łodzi podwodnej i nabrzeże  gdzie na radzieckim statku badawczym  „Witiaź” znajduje się  Muzeum Oceanu Świata, a także  minęliśmy nowo wybudowane szklane obiekty oceanarium.

            Należy tu wspomnieć, że  zaistnieliśmy także w imprezach organizowanych przez władze centralne WP i PTTK. Braliśmy  udział w podsumowaniu działalności Oddziału PTTK MW, sejmikach krajoznawczych, Górskim Rajdzie Rodzinnym WP 'Tatry-2018”, Rajdzie Górskim WP „Sudety-2018” i Festynie w Rewie. 

           w naszym klubie organizatorzy imprez turystycznych poza środowiskiem  PTTK, np. Jolanta i Kazimierz JANICCY, którzy prowadzą spływy kajakowe. Bardzo ceniona w środowisku jest Ewa PURSKA, która pełni funkcję  sołtysa  wsi Pierwoszyno, a ponadto działa aktywnie  w Kaszubskim Zrzeszeniu Pomorskim Oddział Kosakowo-Dębogórze i  śpiewa w  Zespole „Kosakowianie”. Muzycznie udziela się też Zosia JAŚNIEWSKA, która  śpiewa w  kaszubskim chórze, Morzanie”.

 

Zdajemy sobie sprawę, że są członkowie, którym stan zdrowia lub sytuacja rodzinna utrudnia uczestnictwo w naszych imprezach, ale w miarę możliwości starają się brać udział chociaż w paru spotkaniach, Tym większe słowa uznania należą się Ani KRASICKIEJ, której stan zdrowia w minionym roku uniemożliwił wspólne z nami wędrowanie, ale starała się nie zrywać z nami kontaktu i przyjeżdżała na zakończenie imprez, by pobyć w naszej wspólnocie.

            Mamy też wśród nas długoletnią zasłużoną turystkę: Eleonorę DELEWSKĄ która, pokonując słabości– starała się przebywać z nami łatwiejsze trasy. Za ten upór i zaciętość należą się  jej duże brawa.

Takie same brawa należą się naszemu seniorowi Wackowi NADSTAWNEMU, który we wrześniu 2018 roku ukończył 90 lat i w miarę sił uczestniczy w naszych spotkaniach.

            Nie ma  tu dzisiaj naszego seniora Tadeusza WIŚNIEWSKIEGO, który ze względu na pogorszenie  stanu zdrowia nie mógł przybyć, ale wiemy na pewno, że myślami jest tutaj z nami.

            Realizacja wszystkich  zaplanowanych przez nas przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez pomocy naszych wypróbowanych członków, na których zaangażowanie Zarząd  może zawsze liczyć. W pierwszej kolejności wymienić tu musimy Członka Honorowego PTTK, naszego wyrozumiałego Ojca, LOLKA BUDNIAKA, którego doświadczenie turystyczne jest dla Zarządu nieocenione. Równie cenna jest dla nas  pomoc udzielana nam przez naszego drugiego Honorowego Członka PTTK długoletniego prezesa klubu Henryka WACEWICZA. Słowa uznania należą się Jerzemu PRZYBYLSKIEMU, który pełni funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji Programowej Historii i Tradycji  Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku - za prelekcje w czasie wycieczek oraz działalność, Zygmuntowi MISZEWSKIEMU za  oprowadzanie nas po swoim regionie oraz zorganizowanie wycieczki do Podziemnego kawernowego magazynu gazu w Kosakowie. Może nie wszyscy wiedzą, że nas kolega klubowy jest jest autorem wielu wydanych książek m. in. „Goście z rewskiego strondu”, „Ku morzu”, „Kolory przeszłości” Wydał także  album fotograficzny „Rybacy i stara przystań w Mechelinkach” oraz opracowanie „Zarys dziejów Ziemi Kosakowskiej”. Dziękujemy również Henrykowi SULIGOWSKIEMU za nagrywanie imprez i sporządzanie płytek audio-wizualnych z naszych wycieczek i spotkań, Zbyszkowi WYSOK za prowadzenie strony internetowej „ktgwierchy” Cieszymy się, że mamy wśród nas takich turystów jak Ewa i Leszek PURSCY, którzy pomogli zorganizować „Sobótki” w Pierwoszynie oraz „Walentynki” i „Mikołajki” w Checzy Kaszubskiej w Kosakowie. Dziękujemy Eli i Janowi CICHOCKIM oraz Dance WOJAK  za przygotowanie wypraw do Wejherowa (podziękowania już na zapas, bo w najbliższą sobotę też nas oprowadzą po tym wspaniale iluminowanym mieście), Władkowi JÓŹWIAKOWI za rozbawianie nas na imprezach, Stefanowi CZARNECKIEMU  i  Krysi PRZYBYLSKIEJ za podpowiedzi dotyczące planu pracy, Aldonie WOJTASIK za blachy ciast, które przywozi aż z Elbląga oraz wszystkim pozostałym paniom, które wzbogacają nasze spotkania swoimi wypiekami i bogatą zawartością przynoszonych „koszyczków”.  Nie sposób tu pominąć  roli naszej najmłodszej stażem w klubie,  bo od marca 2017 r. – kol. Maryli WÓJCIK, która włącza się w przygotowanie i przebieg każdej organizowanej przez Zarząd imprezy, ba nawet sama 8 września 2018 r. na zakończenie  wycieczki pradoliną rzeki Redy przygotowała dla wędrowców iście królewską ucztę w rozległym ogrodzie, własnej  posesji. Do spisku włączyła całą rodzinę: trzy zamężne córki, ich mężów, wnuka i dwie wnuczki. Łącznie do posiłku zasiadło ponad 40 osób. By biesiada nie była monotonna, przygotowano kolorowy baner, na tle którego można było zrobić sobie fotografię w specjalnie w tym celu przygotowanych przebraniach – łącznie z perukami. Nie zabrakło również elementu biwakowego – płonącego ogniska, pieczonych w nim ziemniaków i patyków do pieczenia  przygotowanych kiełbasek.    Wielkie dzięki Wam wszystkim, bo bez Waszej pomocy Zarząd Klubu sam nie byłby w stanie zrealizować wielu zamierzeń.

            Na zakończenie chcę pogratulować Zbyszkowi WOJCIECHOWSKIEMU  zdania egzaminu na Instruktora krajoznawstwa regionu po odbyciu odpowiedniego kursu. Wraz z nim  egzamin zdały: kol. Maryla GRZĄCZKOWSKA i Ania FLOREK.

       Podsumowując działalność KTG „Wierchy” w roku 2018 należy przyznać, że był to rok udany turystycznie i możemy być dumni z uzyskanych wyników.

 

                                                                       Sekretarz

                                                     ZARZĄDU KTG „WIERCHY”

 

             Jadwiga AUGULEWICZ