ZARZĄD KLUBU

 

 

 

 

1.Zbigniew wojciechowski    -  Prezes Zarządu

2.Halina Dargacz                    -  Wiceprezes Zarządu

3.Maria Grzączkowska           -  Wiceprezes Zarządu

4.Henryka Budniak                 -  Skarbnik Klubu

5.Jadwiga Augulewicz            -  Sekretarz Klubu

6.Helena Szczepaniak             -  Członek Zarządu

7.Aleksandra Kaszuba             -  Członek Zarządu